image banner
Lào Cai 27° - 29°
Thông báo Kết quả thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020
Lượt xem: 507
Thông báo số 286/TB-SGTVTXD ngày 13/7/2020 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về Kết quả thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020 và triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2), xét tuyển viên chức năm 2020

Tải về

 

Tải về