image banner
Lào Cai 27° - 28°
Thông báo của sở GTVT - Xây dựng về Kết quả kiểm tra, sát hạch (thi phỏng vấn) vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Lượt xem: 749
Thông báo số 448/TB-SGTVTXD ngày 06/12/2021 của sở GTVT - Xây dựng về Kết quả kiểm tra, sát hạch (thi phỏng vấn) vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Tải về

Tải về