image banner
Lào Cai 27° - 28°
Quyết định của sở GTVT - Xây dựng V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng, kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Lượt xem: 881
Quyết định số 531/QĐ-SGTVTXD ngày 08/12/2021 của sở GTVT - Xây dựng V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng, kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai

Tải về

Tải về