image banner
Lào Cai 27° - 30°
Quyết định của sở GTVT - Xây dựng V/v phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyên kỳ xét tuyên viên chức năm 2020
Lượt xem: 681
Quyết định số 201/QĐ-SGTVTXD ngày 28/7/2020 của sở GTVT - Xây dựng V/v phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyên kỳ xét tuyên viên chức năm 2020
Tải về