image banner
Lào Cai 27° - 30°
Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2024.
Lượt xem: 37
Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng BHYT của hộ gia đình và học sinh, sinh viên có sự thay đổi. Theo quy định hiện nay, người đầu tiên trong hộ gia đình sẽ đóng BHYT một tháng 4,5% mức lương cơ sở
anh tin bai