image banner
Lào Cai 27° - 29°
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2024
Lượt xem: 53
Từ 01/6/2024, sẽ thu hồi giấy phép xe tập lái nếu cho người khác sử dụng; 06 trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2024 (từ ngày 01 - 10/06/2024).

1. Từ 01/6/2024, sẽ thu hồi giấy phép xe tập lái nếu cho người khác sử dụng

Ngày 16/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Theo đó, từ ngày 01/6/2024, sẽ có 06 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, bao gồm:

(1) Cấp cho xe tập lái không đáp ứng một trong điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 138/2018/NĐ-CP );

(2) Bị tẩy xóa, sửa chữa;

(3) Để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe;

(4) Cơ sở đào tạo lái xe giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép đào tạo;

(5) Theo đề nghị của cơ sở đào tạo;

(6) Xe tập lái có lắp đặt và sử dụng từ 2 thiết bị DAT trở lên để gian lận trong quá trình đào tạo thực hành lái xe.

Nghị định 41/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024.

2. 06 trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024

Nội dung được đề cập tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Cụ thể, các trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024 gồm:

(1) Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

(2) Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

(3) Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

(4) Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

(5) Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

(6) Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ).

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/6/2024