image banner
Lào Cai 27° - 30°
10 điểm mới nổi bật của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023
Lượt xem: 24
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Theo đó, người tiêu dùng dược bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, bảo vệ thông tin, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp.
anh tin bai