image banner
Lào Cai 27° - 28°
Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiếp tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe tại nguồn
Lượt xem: 69
Với mục tiêu hạn chế vi phạm tải trọng xe, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và ngày càng nâng cao ý thức của các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải. Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe tại các đầu mối bốc xếp, giao nhận hàng hóa, các địa bàn tập trung khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng…và các vị trí kho bãi tập kết hàng hóa

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 43/KH-SGTVT ngày 21/02/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm soát và xử lý vi phạm, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Căn cứ tình hình thực tế, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, trong đó luôn đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu. Theo đó, đã có 30 công ty, doanh nghiệp tự giác ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

anh tin bai

Thanh tra giao thông cân tải trọng xe tại khu đô thị số 5 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai (Nguồn: Báo Lào Cai)

Bên cạnh việc ký cam kết, Thanh tra sở Giao thông vận tải đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ kiểm soát tải trọng tại nguồn, kho, bãi với mục tiêu giám sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 51-CT/TU của Tỉnh ủy và các văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm soát tải trọng xe. Từ đó nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức chấp hành quy định của pháp luật của các đơn vị bốc xếp hàng hóa, chủ phương tiện, lái xe về hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đảm bảo trật tự, an toàn vận tải hàng hóa, không để xe quá tải tham gia lưu thông vào các tuyến đường.

anh tin bai

Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông cân tải tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Nguồn: Báo Lào Cai)

anh tin bai

Thanh tra giao thông cân tải trọng xe tại các mỏ quặng thuộc huyện Bát Xát (Nguồn: Báo Lào Cai)

Hoạt động kiểm tra được tiến hành thường xuyên và liên tục, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Thanh tra, Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan. Bình quân hiện nay mỗi tháng, Trạm kiểm tra tải trọng xe tiến hành cân kiểm tra tải trọng khoảng 150 lượt phương tiện tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố, trong đó chủ yếu là kiểm soát tại đầu nguồn, đầu mối khai thác, bốc xếp, tập kết hàng hóa, khoáng sản.