image banner
Lào Cai 27° - 30°
Mời tham gia thẩm định giá thuê trung tâm sát hạch để phục vụ các kỳ sát hạch lái xe do Sở giao thông vận tải tỉnh Lào Cai tổ chức trong 06 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 127
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai có nhu cầu thẩm định giá thuê trung tâm sát hạch để phục vụ các kỳ sát hạch lái xe mô tô, ô tô do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai tổ chức 06 tháng cuối năm 2024 để làm cơ sở xác định dự toán.

Căn cứ Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07/6/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai có nhu cầu thẩm định giá thuê trung tâm sát hạch để phục vụ các kỳ sát hạch lái xe mô tô, ô tô do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai tổ chức 06 tháng cuối năm 2024 để làm cơ sở xác định dự toán.

(Chi tiết nội dung thuê sân sát hạch cần thẩm định giá

theo phụ lục gửi kèm)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, thẩm định đơn giá chi phí thuê trung tâm sát hạch để phục vụ các kỳ sát hạch lái xe do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai tổ chức trong 06 tháng cuối năm 2024, gửi hồ sơ quan tâm gồm:

1. Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

2. Hồ sơ năng lực (bao gồm: Hồ sơ pháp lý; danh sách thẩm định viên về giá; bảng kê năng lực kinh nghiệm thẩm định giá tài sản nêu trên).

Địa điểm tiếp nhận: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, địa chỉ: Tầng 4, khối 7, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, điện thoại: 02143.820.299 (trong giờ hành chính).

Thời hạn: 03 ngày, kể từ ngày thông báo.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị thẩm định giá tham gia để phục vụ công tác./.

Nội dung chi tiết xem tại đây: Tải về