image banner
Lào Cai 27° - 29°
4 nhà thầu lớn tìm cơ hội thi công Tỉnh lộ 155 tại Lào Cai
Lượt xem: 43
Gói thầu số 12 - Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272) vừa được mở thầu, thu hút 4 nhà thầu tham dự.

Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272) có tổng mức đầu tư là 290 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh Lào Cai. Đây là dự án thuộc Nhóm B, có thời gian thực hiện trong 4 năm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Riêng Gói thầu số 12, theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 720 ngày. Sau khi cập nhật, giá dự toán của Gói thầu là 303,822 tỷ đồng, tăng 35,771 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Theo biên bản mở thầu, 4 nhà thầu tham dự, gồm có: Tổng công ty Thăng Long – CTCP, Liên danh TL155 do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 đại diện, Liên danh Vạn Cường – Minh Đức, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong.

Trong số 4 nhà thầu tham dự, Tổng công ty Thăng Long – CTCP có giá dự thầu thấp nhất là 247,277 tỷ đồng (giảm giá 18,6% so với giá dự thầu ban đầu), ít hơn 52,42 tỷ đồng so với nhà thầu có giá dự thầu thấp thứ hai (Liên danh TL155 do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 đại diện) và giảm 56,544 tỷ đồng so với giá dự toán của Gói thầu. Còn so với giá dự thầu của nhà thầu có giá chào cao nhất (Liên danh Vạn Cường – Minh Đức), giá chào của Tổng công ty Thăng Long – CTCP thấp hơn 55,209 tỷ đồng.

Trước đó, trong khá nhiều gói thầu, giá dự thầu cạnh tranh là một trong những lợi thế của Tổng công ty Thăng Long – CTCP khi tham dự thầu. Ví dụ như Gói thầu XL-04 - Thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn 1), giá trúng thầu của Liên danh Ilsung Construction Co.,Ltd - Tổng công ty Thăng Long-CTCP là 360,714 tỷ đồng, giảm 36,6% so với giá dự toán của gói thầu. Hay tại Gói thầu số 07 - Xây lắp các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính, Liên danh 6 nhà thầu (trong đó có Tổng công ty Thăng Long – CTCP làm thành viên) trúng thầu 913,352 tỷ đồng, giảm 12,7% so với giá dự toán…

Nguồn: https://baodauthau.vn