image banner
Lào Cai 27° - 30°
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 06 năm 2023
Lượt xem: 290
Trên cơ sở danh sách thí sinh đăng ký tham gia sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Hội đồng sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở GTVT - XD Lào Cai thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 06 năm 2023
Nội dung chi tiết xem tại đây: Tải về