image banner
Lào Cai 27° - 28°
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 05 năm 2022
Lượt xem: 433
Trên cơ sở danh sách thí sinh đăng ký tham gia sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Hội đồng sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở GTVTXD Lào Cai thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 05 năm 2022, cụ thể như sau: 1. Thời gian sát hạch: Ngày 17/12/2022 (thứ 7) - Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h00 - Buổi chiều bắt đầu từ 13h00 đến 16h30
Nội dung cụ thể của Thông báo số xem tại đây: Tải về