image banner
Lào Cai 27° - 30°
Thông báo của Sở GTVT - Xây dựng về tổ chức thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Trưởng phòng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Lượt xem: 756
Thông báo số 129/TB-SGTVTXD ngày 14/5/2019 của Sở GTVT - Xây dựng về tổ chức thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Trưởng phòng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Thông báo số 129/TB-SGTVTXD ngày 14/5/2019