image banner
Lào Cai 27° - 29°
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm hành chính, đô thị giao lưu văn hóa Tây Bắc, thị xã Sa Pa (phân khu số 1)
Lượt xem: 74
Tải về