image banner
Lào Cai 27° - 28°
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 2043

    I. Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

10/11/2023

Thứ 6

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

23/10/2023

Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 tại Tổ 8, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

 

2

27/11/2023

Thứ 2

Trường trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam

15/11/2023

Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 tại Tổ 8, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới - Công ty cổ phần vận tải Lào Cai

15/11/2023

 

   II. Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

07/11/2023

Thứ 3

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới - Công ty cổ phần vận tải Lào Cai

B11K38 - TCN

17/10/2023

Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 tại Tổ 8, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

 

B2K231-TT

22/10/2023

CK142-TT

17/10/202

2

15/11/2023

Thứ 4

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

B2K196

19/10/2023

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

 

B11K128

20/10/2023

3

23/11/2023

Thứ 5

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới - Công ty cổ phần vận tải Lào Cai

B11K87 - TT

14/11/2023

Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 tại Tổ 8, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

 

B2K107 -TCN

03/11/2023

CK143-TT

08/11/2023

4

30/11/2023

Thứ 5

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

B2K197

01/11/2023

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

 

B11K129

01/11/2023