image banner
Lào Cai 27° - 30°
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 1042

    I. Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

11/10/2023 (Thứ 4)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

21/9/2023

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

2

17/10/2023 (Thứ 3)

Trường Trung cấp nghề - Công ty Apatit Việt Nam

25/9/2023

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

3

30/10/2023 (Thứ 2)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới - Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai

14-15/10/2023

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

   II. Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

04/10/2023 (Thứ 4)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới - Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai

B11K86-TT

19/9/2023

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

C-K94

22/9/2023

2

13/10/2023 (Thứ 6)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

C-K98

20/9/2023

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

 

B2-K194

21/9/2023

B2-K195

21/9/2023

3

25/10/2023 (Thứ 4)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới - Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai

C - K142

17/10/2023

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B11 - K86

31/7/2023

4

31/10/2023 (Thứ 3)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai

B11 - K127

07/10/2023

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng Lào Cai