image banner
Lào Cai 27° - 30°
văn bản số 834/SGTVTXD-QHKT ngày 22/3/2023 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng V/v tham dự “Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IIIVUPA.2022”
Lượt xem: 295

Văn bản 834/SGTVTXD-QHKT - Tải về

 

Thông báo Vv tổ chức giải thưởng quy hoạch đô thị lần 3 - Tải về