image banner
Lào Cai 27° - 30°
Thông báo Số 985/SGTVT ngày 15/04/2024 thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường B1 (điểm đầu từ nút giao đường D8, điểm cuối giao với đường Quý Xa - Tằng Loỏng), khu vực suối Nậm Mả xã Võ Lao huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 57
 thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường B1 (điểm đầu từ nút giao đường D8, điểm cuối giao với đường Quý Xa - Tằng Loỏng), khu vực suối Nậm Mả xã Võ Lao huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Tải về