image banner
Lào Cai 27° - 28°
Thông báo số 97/TB-SGTVT ngày 19/4/2024 thông báo danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định, tuyến buýt nội tỉnh đường bộ được công bố điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Lượt xem: 72
 thông báo danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định, tuyến buýt nội tỉnh đường bộ được công bố điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Tải về