image banner
Lào Cai 27° - 29°
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp tuyến đường Y Tý - Ngải Thầu (đoạn Km38+900 - Km33+00, Đường tỉnh 158)
Lượt xem: 16
Tải về