image banner
Lào Cai 27° - 29°
Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-CĐBVN ngày 31/01/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình các đoạn Km216+491 - Km217+000, đoạn Km229+000 - Km229+352,48, đoạn Km233+164 - Km233+381, QL.4, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 150
Tải về