image banner
Bàn giao Nhà đoàn kết tại Thôn Phẻo - Xuân Giao
Bàn giao Nhà đoàn kết tại Thôn Phẻo - Xuân Giao
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Tỉnh ủy Lào Cai
Tỉnh ủy Lào Cai
TP Lào Cai về đêm
TP Lào Cai về đêm
Nóc nhà Đông Dương
Nóc nhà Đông Dương
Ngã 6 TP lào Cai
Ngã 6 TP lào Cai
Đêm hội
Đêm hội
Tượng đài
Tượng đài
Nhà thờ đá Sa Pa dưới tuyết
Nhà thờ đá Sa Pa dưới tuyết
Mùa vàng
Mùa vàng
Một thoáng Sa Pa
Một thoáng Sa Pa
Sapa biển mây
Sapa biển mây
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Sở Xây dựng làm việc với CG vùng Aquitane (Pháp)
Sở Xây dựng làm việc với CG vùng Aquitane (Pháp)
Sở Xây dựng làm việc với đoàn Chuyên gia Pháp
Sở Xây dựng làm việc với đoàn Chuyên gia Pháp
Hội nghị Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội nghị Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
No title...
No title...
No title...
No title...
Lãnh đạo Sở KN 55 năm ngành Xây dựng
Lãnh đạo Sở KN 55 năm ngành Xây dựng
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Đ/c Trịnh Xuân Trường chỉ đạo HN CB,CC năm 2017
Đ/c Trịnh Xuân Trường chỉ đạo HN CB,CC năm 2017
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1